Spring til indhold

Opholdtilladelse i Danmark

En ansøgning om opholdstilladelse skal indgives ved en dansk repræsentation, dvs. en ambassade eller et generalkonsulat i ansøgerens hjemland.

 

Den danske ambassade i Damaskus er lukket for visum- og opholdsekspedition

Der kan ikke længere søges om visum og opholdstilladelse til Danmark og Norge gennem VFS og/eller på den danske ambassade i Damaskus.

Visumansøgninger vil herefter kunne indleveres på den norske ambassade i Amman i Jordan eller anden dansk visumudstedende repræsentation.

------------------------------

Har ansøgeren boet lovligt i et andet land i mere end de sidste tre måneder, kan ansøgningen også indgives på en repræsentation i dette land. Hvis der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor ansøgeren bor, kan ansøgningen indgives i et andet land.

Ansøgningsskemaer til forskelige typer opholdstilladelse i Danmark kan downloades fra Udlændingeservices hjemmeside her eller rekvireres gratis hos VFS.

Det er af stor betydning for ansøgningens behandlingstid, at man vedlægger de korrekte og nødvendige dokumenter, der kan dokumentere oplysningerne i det udfyldte ansøgningsskema.

Information om forskellige typer opholdstilladelse i Danmark kan findes hos Udlændingeservice.

 

 Klik her for at downloade en liste over gebyrer for familiesammenføringer og opholdstilladelse.

 

Personligt fremmøde er påkrævet af ansøger - også hvis det er børn.