Spring til indhold

Børnebortførelser

Er dit barn blevet bortført til Syrien eller frygter du, at dette vil kunne ske, og har du brug for akut hjælp, kan du besøge nedenstående link. 


  • Den syriske familielovgivning er baseret på en række religiøse regler (Sharia) og adskiller sig væsentligt fra dansk familielovgivning. En konsekvens heraf er, at kvindens retsstilling i en række tilfælde er underlagt mandens retsstilling.
  • Børn af en syrisk mand vil som hovedregel få syrisk nationalitet. Derimod vil et barn af en syrisk kvinde eller en ikke syrisk mand ikke automatisk få tillagt syrisk nationalitet.
  • En moder vil som hovedregel få tillagt (en tidsbegrænset) forældremyndighed over barnet under ægteskabet – og efter en eventuel skilsmisse.
  • P.t. ender kvindens forældremyndighed ved drengens fyldte 13 år og ved pigens fyldte 15 år.
  • Faderen har forældremyndighed over barnet indtil det fylder 18 år.
  • Faderen kan ikke rejse ud af Syrien med barnet uden tilladelse fra moderen, qua hendes stilling som medindehaver af forældremyndigheden over barnet.
  • Derimod kan faderen, når han og barnet er indrejst i Syrien, nægte barnet udrejse ved en simpel registrering hos immigrationsmyndighederne.
  • Efter barnets fyldte 18. år kan barnet og/eller moderen rejse sagen ved domstolene for at ophæve faderens forbud mod at forlade landet.
  • Kravet, til en udenlandsk moder, der ønsker at opnå den tidsbegrænsede forældremyndighed i Syrien, er, at hun indrejser til Syrien med henblik på at bosætte sig. På grundlag af dokumentation herfor vil moderen derefter kunne rejse sagen om at få tillagt den tidsbegrænsede forældremyndighed over barnet - eventuelt via de syriske domstole.